Korte uitleg

Wat is Lyme?

Veel mensen denken bij de ziekte van Lyme meteen aan een tekenbeet en het klopt dat vooral teken (die trouwens geen insecten maar spinachtigen zijn) de oorzaak zijn van Lyme maar ook  insecten kunnen de ziekte overdragen. Indien een insect besmet is met de bacterie (Borrelia burgdorferi) en zich voedt met het bloed van hun “gastheer of gastvrouw”, kunnen ze via het bloed de ziekte overdragen.

Het gebeurt ook dat de ziekte van Lyme samen met van andere infectieziektes in het bloed geraakt. Dat noemt men dan co-infecties. Als je immuunsysteem zwak staat, kan dit leiden tot een multisysteemziekte, ook wel ‘late stage Lyme’ genaamd. Trouwens, de ziekte is niet enkel via beten overdraagbaar: tijdens de zwangerschap kan de moeder de ziekte van Lyme ook aan het kind doorgeven.

Behandeling

Het duurt vaak lang vooraleer iemand aan de ziekte van Lyme denkt.  Veel mensen herinneren zich geen tekenbeet of krijgen geen rode kring na een beet. Stel dat u zich wel die tekenbeet herinnert maar er verschijnt geen rode kring, dan is behandeling toch noodzakelijk. En dat is zeker zo als er ziektesymptomen optreden.

Maar opgepast: een bloedtest zegt niet altijd of iemand besmet is, want  de antistoffen zijn immers vaak pas enkele maanden na de beet in het bloed terug te vinden. Als je je bij ‘late stage Lyme’ laat onderzoeken, zijn de gewone testen ook vaak vals negatief. Dat komt – ook in vroegere gevallen – omdat men niet-accurate testen gebruikt waardoor je vals positieve of vals negatieve diagnoses krijgt.

Krijg je toch te horen dat je de ziekte van Lyme hebt, dan krijg je een antibioticatherapie,  maar bij sommige patiënten is er weinig vooruitgang met die kuur, soms ook omdat de ziekte al chronisch is geworden. Nog anderen zijn te zwak om die kuur te volgen. In beide gevallen ga je beter te rade bij Lyme specialisten. Die geven geen standaardbehandeling werken heel specifiek op de patiënt zelf en zijn reactie op de behandeling.

Bezoek hun website

Time for Lyme vzw

Time for Lyme is een Belgische vzw die tal van projecten en activiteiten in het kader van de ziekte van Lyme opzet.

Bezoek hun website